خرید خودرو برای برخی مسئولان توسط یک صندوق بازنشستگی / بازنشستگان راضی هستند !؟مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه ای خطاب به مدیرعامل یکی از هلدینگ های صندوق، گفت: آیا بازنشستگان رضایت دارند که در شرکتی برای خرید خودرو به برخی از مسئولین مصوبه داشته باشیم؟ – خرید خودرو برای برخی مسئولان توسط یک صندوق بازنشستگی / بازنشستگان راضی هستند !؟ مدیرعامل …
منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011207832934256640/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری