خبر ویژه نیمه شبی برای خریداران سمند /سمند 15 میلیون ارزان شد

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020512887208626176/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%2F%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری