خبر مهم مجلس درباره سهمیه بنزین دولتی و آزاد در سال آینده

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66847320/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری