خبر فوری و مهم برای متقاضیان تارا/ سقوط 50 میلیونی این خودرو محبوب در یک روز

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020316422836838400/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%2F-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری