خبر فوری وزیر صمت درباره حذف سامانه یکپارچه خودروبه گزارش ساناپرس؛ خبر فوری وزیر صمت درباره حذف سامانه یکپارچه خودرو اقتصادنیوز: وزیر صمت در مورد حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: فعلاً برنامه ما عرضه از طریق این سامانه است و طی سه هفته آینده توسعه هم می دهیم و امیدواریم عرضه خودرو شتاب بگیرد. – اقتصادنیوز: وزیر صمت …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020606215392716800/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری