خبر توافق ایران و آمریکا در بازار خودرو چگونه باعث کاهش قیمت ها در بازار شد؟

پس از دو هفته افزایش قیمت، روز دوشنبه بازار خودرو روند نزولی به خود گرفت و به این ترتیب روند افزایش قیمت ها در این بازار متوقف شد. – اخبار خوب سیاسی اصلی ترین دلیلی است که فعالان بازار خودرو به کاهش قیمت ها در بازار نسبت می دهند. امروز پس از آزادی منابع مالی توقیف شده ایران…
منبع خبر: صفحه اقتصاد
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020620397297522688/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری