خبر تازه درباره افزایش قیمت کارخانه ای خودرو | این خودروها فعلاً گران نمی شود

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020135283888287744/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%26%23124%3B-%D8%A7%DB%8C%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری