خبری مهم درباره آزادسازی قیمت خودروبا توجه به تکذیب تامین ارز خودروسازان از صادرات خود توسط معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، بنابراین هیچ گونه آزاد سازی قیمت خودرو در دستور کار نبوده و کما فی السابق شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو خواهد بود. – 22 مرداد ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت …
منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020607737204230144/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری