جمشید عدالتیان: تورم تبدیل به یک بیماری جدی شده/ می توان تورم را کنترل کرد؛ دولت باید از چاپ اسکناس خودداری کند

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020429037956052992/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87%2F-%D9%85%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری