جزییات پایان فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه/ تغییر نحوه عرضه شرکت های خودروساز

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65191734/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%2F-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری