جزییات اجاره کارت ملی از 30میلیون تومان تا 100 میلیون

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66378231/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-30%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری