جدیدترین دردسر برای رانندگان آلمانی | – یکی از مدیران صنعت

کلید واژه ها: رانندگان – بیمه خودرو – خودرو – آلمان – رویترز – بیمه – افزایش – آلمانی – جدید – وسایل نقلیه – زمان انتظار – هزینه – گزارش – دردسر – صنعت خودرو – سال آینده – سریع ترین – قیمت – سودآوری – سپتامبر – حق بیمه – انتظار – مقابله – طولانی – سالانه – مدیران – یکی از – قطعات – آینده – کمبود


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65211150/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

تورم سالانه در آلمان در ماه سپتامبر 10.

9 درصد بود که سریع ترین نرخ در بیش از ربع قرن گذشته است.

– یکی از مدیران صنعت خودرو به رویترز گفت: رانندگان آلمانی باید سال آینده پس از سه سال کاهش قیمت، خود را برای حق بیمه خودروهای بالاتر آماده کنند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، قیمت های بالاتر بیمه جدیدترین دردسر برای رانندگانی است که باید با افزایش هزینه های سوخت، کمبود قطعات و زمان انتظار طولانی برای وسایل نقلیه جدید مقابله می کنند.

بر اساس گزارش رویترز، افزایش هزینه های تعمیر، سودآوری شرکت های بیمه خودرو را دشوار می کند.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری