جدیدترین جزییات مرحله سوم طرح یکپارچه خودرو

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020550045760286720/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری