جدیدترین آمار تلفات زلزله ترکیه از زبان مقامات این کشور

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011206624721104896/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری