جدول قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی – 27 شهریور 1402

نام ماشین قیمت کارخانه (میلیون تومان) قیمت روز در بازار (میلیون تومان) تغییر قیمت (میلیون تومان) افزایش کاهش جک اس 3 (1402) 804 975 0 جک Neoface S5 (1402) یک میلیارد و 103 یک میلیارد و 370 5 – KMC J7 (1402) یک میلیارد و 124 یک میلیارد و 410 10 – KMC T8 (1402) یک میلیارد و 650 یک میلیارد و 360 5 – MVM X22 Pro Gear (1402) 706 795 5 + MVMX55 PRO (1402) یک میلیارد و 249 یک میلیارد و 260 0 Regular Tiggo 7 (1402) یک میلیارد و 437 یک میلیارد و 400 5 – Fenix ​​Tiggo 7 Pro Premium (1402) یک میلیارد و 450 یک میلیارد و 620 0 Fenix ​​Tiggo 8 Pro Premium (1402) یک میلیارد و 593 2 میلیارد و 230 0 Fenix ​​Tiggo 8 Pro Max (1402) 2 میلیارد و 379 2 میلیارد 510 10 – Phoenix FX Premium (1402) یک میلیارد و 725 یک میلیارد و 780 0 Fenix ​​Arrizo 6 Pro (1402) یک میلیارد و 238 یک میلیارد و 365 10 – کرامت اعتبار است (1402) یک میلیارد و 291 یک میلیارد و 930 5 + Fidelity Prime for Five (1402) یک میلیارد و 123 یک میلیارد و 490 20 + Fidelity Prime برای 7 نفر (1402) یک میلیارد و 148 یک میلیارد و 530 10 – هایما S5 جدید (1402) 841 یک میلیارد و 220 5 + Haima S7 Plus (1402) 862 یک میلیارد و 355 5 – Haima 8S (1402) یک میلیارد و 69 یک میلیارد و 840 10 + لاماری اما (1402) یک میلیارد و 201 یک میلیارد و 700 15 –

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245943/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری