جانبازان جسمی ـ حرکتی بالاخره کی خودروی دولتی می گیرند؟

 بنابر این گزارش طبق ماده 45 قانون جامع ایثارگری دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای کلیه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) الی چهل و نه درصد (49%) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش بینی نماید


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65616384/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%80-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F

شرایط پیش آمده برای موضوع واگذاری خودروی جانبازان قانونی است که برای امسال در نظر گرفته شده اما بعد از 8 ماه همچنان در پیچ و خم های اداری است.

  اما گویا با شرایط پیش آمده قانونی که برای امسال در نظر گرفته شده بعد از 8 ماه همچنان در پیچ و خم های اداری است و به نظر نمی آید عزمی برای حل آن وجود داشته باشد.

بنیاد شهید و وزارت صمت، توپ را در زمین یکدیگر می اندازند  یکی از ایثارگران در گفت وگو با خبرگزاری فارس می گوید: در پیگیری هایی که کرده ایم، بنیاد می گوید ما کارمان را انجام دادیم، وزارت صمت هم می گوید خودروها آماده تحویل است.

بعد که می پرسیم پس مشکل کجاست؟ توپ را به زمین یکدیگر می اندازند.

– خبرگزاری فارس ـ گروه حماسه و مقاومت ـ زهرا بختیاری: واگذاری خودرو به مشمولان جامعه ایثارگری این روزها یکی از موضوعاتی است که اعضای این جامعه بزرگ در پی آن هستند تا مشکلات و سختی هایی که برای نقل و انتقالشان به وجود می آید، کاهش پیدا کند.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری