ثبت نام جاماندگان متقاضی مرحله دوم فروش یکپارچه؛ به زودی | تاریخ دقیق مرحله سوم طرح یکپارچه فروش خودرو هنوز مشخص نیست

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020578290758242304/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%D8%9B-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری