تیبا زمین خورد؛ ساینا و رانا اوج گرفتند/جدول قیمت خودروهای روز و پرطرفدار

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64968302/%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF%2F%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری