تکذیب باز شدن سامانه یکپارچه فروش خودرو/ جزییات جدید بازگشایی سامانه یکپارچه در شهریورماه اعلام شد

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020545283359815680/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری