تولید 5 خودروی بی کیفیت داخلی متوقف شد | ریس مرکز ملی تایید

ریس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: سال گذشته پنج خودرو بی کیفیت از درجه اعتبار ساقط شد و تولید آن متوقف شده است.

وی ادامه داد: مرکز اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران در این خصوص ورود پیدا کرده و حد رواداری وزن محصولات را حذف کرد.

هاشمی از تولیدکنندگان استان خواست که نسبت به کم فروشی محصولات خود حساس باشند چرا که طبق قانون برخورد های لازم صورت خواه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020114490219524096/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF وی با اشاره به لزوم کیفیت ایمنی خودرو ها گفت: در زمینه کیفیت خودرو طی سال گذشته سازمان ورود جدی داشته و در این خصوص هزینه سنگین هم کرده چرا که آزمون های 85 گانه همه انجام نمی شد.

– تولید خودرو محمود هاشمی روز یکشنبه در نشست هم اندیشی تبیین سیاست های استاندارد و کیفیت با مدیران واحد های تولیدی، صنعتگران و مدیران کنترل و کیفیت خراسان جنوبی اظهار داشت: در سال جاری یک خودروی پنج ستاره متعلق ایران خودرو هم در صورت پاس نکردن استاندارد ها از درجه اعتبار ساقط می شود.

رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران افزود: در سال جاری از خودروسازان خواستیم که کیفیت خودرو های خودشان را در شان مردم ایران دنبال کند و به تراز کیفیت برسند.

هاشمی عنوان کرد: بحث کم فروشی یکی از مباحث مهم و جدی است که سازمان ملی استاندارد دنبال می کند چرا که کم فروشی علاوه بر مسایل شرعی، آورده زیادی برای تولید کننده دارد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری