تولید 5 خودروی بی کیفیت داخلی متوقف شد | ریس مرکز ملی تایید

وی با اشاره به لزوم کیفیت ایمنی خودرو ها گفت: در زمینه کیفیت خودرو طی سال گذشته سازمان ورود جدی داشته و در این خصوص هزینه سنگین هم کرده چرا که آزمون های 85 گانه همه انجام نمی شد.

هاشمی از تولیدکنندگان استان خواست که نسبت به کم فروشی محصولات خود حساس باشند چرا که طبق قانون برخورد های لازم صورت خواه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020114490219524096/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF

وی ادامه داد: مرکز اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران در این خصوص ورود پیدا کرده و حد رواداری وزن محصولات را حذف کرد.

– تولید خودرو محمود هاشمی روز یکشنبه در نشست هم اندیشی تبیین سیاست های استاندارد و کیفیت با مدیران واحد های تولیدی، صنعتگران و مدیران کنترل و کیفیت خراسان جنوبی اظهار داشت: در سال جاری یک خودروی پنج ستاره متعلق ایران خودرو هم در صورت پاس نکردن استاندارد ها از درجه اعتبار ساقط می شود.

ریس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: سال گذشته پنج خودرو بی کیفیت از درجه اعتبار ساقط شد و تولید آن متوقف شده است.

هاشمی عنوان کرد: بحث کم فروشی یکی از مباحث مهم و جدی است که سازمان ملی استاندارد دنبال می کند چرا که کم فروشی علاوه بر مسایل شرعی، آورده زیادی برای تولید کننده دارد.

رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران افزود: در سال جاری از خودروسازان خواستیم که کیفیت خودرو های خودشان را در شان مردم ایران دنبال کند و به تراز کیفیت برسند.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری