تولید کدام خودرو های داخلی متوقف شد؟ | به گفته رییس مرکز

وی با اشاره به لزوم کیفیت ایمنی خودرو ها گفت: در زمینه کیفیت خودرو طی سال گذشته سازمان ورود جدی داشته و در این خصوص هزینه سنگین هم کرده چرا که آزمون های 85 گانه همه انجام نمی شد.

بحث کم فروشی یکی از مباحث مهم و جدی است که سازمان ملی استاندارد دنبال می کند چرا که کم فروشی علاوه بر مسایل شرعی، آورده زیادی برای تولید کننده دارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020100054736537600/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D8%9F

علت اصلی توقف تولید این خودرو ها کاهش کیفیت آن ها اعلام شده است.

– آفتاب نیوز : رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران از توقف تولید پنج خودرو در سال گذشته خبر داد.

سید محمود هاشمی امروز در نشست هم اندیشی تبیین سیاست های استاندارد و کیفیت با مدیران واحد های تولیدی، صنعتگران و مدیران کنترل و کیفیت خراسان جنوبی اظهار داشت: در سال جاری یک خودروی پنج ستاره متعلق ایران خودرو هم در صورت پاس نکردن استاندارد ها از درجه اعتبار ساقط می شود.

رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران افزود: در سال جاری از خودروسازان خواستیم که کیفیت خودرو های خودشان را در شان مردم ایران دنبال کند و به تراز کیفیت برسند.

به گفته رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، تولید برخی از خودرو های داخلی متوقف شده است.

رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: سال گذشته پنج خودرو بی کیفیت از درجه اعتبار ساقط شد و تولید آن متوقف شده است.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری