تولید خودروهای ناقص ایران خودرو صفر شد/ احداث پایگاه علمی بررسی کیفیت خودرو در مازندران

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65588540/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%2F-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری