تولید حدود 30 هزار دستگاه خودرو بدون کسری قطعه توسط سایپا

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200581041188864/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری