تولید انبوه اطلس در اردیبهشت ماه سال آینده/ آغاز بازرسی فرآیند سازندگان قطعات با هدف افزایش کیفیت محصول نهایی/ تولید خودروهای VP اطلس با رنگ آمیزی های متنوع

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65974920/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%2F-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری