توقیف 400 خودروی حادثه ساز در اصفهان/ کاهش 75 درصدی متوفیان تصادفات در حوزه درون شهری

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020102200654129152/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%2F-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری