توضیح شورای رقابت درمورد منتشر نکردن افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ها

سخنگوی شورای رقابت با اشاره به ماده 58 قانون سیاست های کلی اصل 44 تاکید کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت هیچکدام از محصولات بر عهده این شورا نیست.

چارچوب قانونی به شورا اجازه اعلام قیمت نمی دهد.

– آفتاب نیوز : اسماعیل شجاعی با تاکید بر اینکه شورای رقابت نهاد قیمت گذار نیست، اظهار کرد: مصوبه قبلی شورا سیاست های کلی بازار خودرو بود و چارچوب های کلی این بازار را مشخص می کرد که بلافاصله بعد از تصویب برای عموم منتشر شد.

سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت گذار هیچ محصولی نیست، اظهار کرد: شورای رقابت فقط دستورالعمل منتشر می کند.

قیمت گذاری وظیفه نهاد های اجرایی است نه شورا.

این موضوع در بند پنج ماده 58 قانون سیاست های کلی اصل 44 ذکر شده و شورا طبق قانون عمل کرده است.

وزارت صمت با همکاری سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل قیمت ها را محاسبه کرده و در اختیار شورای رقابت قرار داده اند.

شورا قیمت ها را به وزارت صمت اعلام کرده و وزارت صمت باید به عموم اعلام کند.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه افزایش قیمت کارخانه ای محصولات خودروسازان در جلسه روز سه شنبه شورای رقابت تصویب شد، لیست قیمت ها نه ا


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020113689226967040/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

وی ادامه داد: این قیمت ها در کارگروه شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و در صحن شورا مطرح و بعد از بررسی و تصویب به وزارت صمت ابلاغ شد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری