توضیح شورای رقابت درمورد منتشر نکردن افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ها

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020111485873704960/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری