توضیح درباره زمان آغاز دور جدید فروش خودرو در سامانه یکپارچه

تقدسی تاکید کرد: درحال حاضر نمی توان زمان دقیقی را برای آغاز فرآیند مرحله دوم به طور مشخص اعلام کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020242676627906560/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو می گوید: پس از مشخص شدن نوبت ها، شاید برخی مشتریان همچنان تمایل نداشته باشند که در آن زمان خودرو دریافت کنند، بنابراین باید این اجازه و زمان را در اختیار آنها قرار دهیم انصراف خود را ثبت کنند و بتوانند در مرحله دوم ثبت نام کنند.

او گفت: آنچه آغاز مرحله دوم را به تاخیر می اندازد، بحث انصراف متقاضیان بعد از مشخص شدن زمان تحویل خودروهای جایگزین است.

او گفت: باید نوبت تخصیص متقاضیانی که نوع خودروهای خود را در مرحله ویرایش تغییر داده اند، مشخص شود؛ بنابراین طبق اظهارنظر مدیر سامانه یکپارچه تا زمانی که ویرایش های انجام شده توسط متقاضیان نهایی نشده یا زمان تحویل خودروهای جایگزین مشخص نشود، هیچ سازوکاری برای مرحله دوم در دستور کار قرار نخواهد گرفت.

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در خصوص امکان انصراف از دریافت خودرو در سامانه یکپارچه توضیحاتی ارائه داد.

تقدسی مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گفت: عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص منتظر تعیین تکلیف یک مسئله است و تا زمانی که این مسئله حل نشود، خبری از آغاز دور جدید فروش خودرو در سامانه یاد شده نخواهد بود.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری