توانمندی صنعت لاستیک سازی کشور برای تامین نیاز بازار داخلیمیرزایی، رییس انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: صنعت لاستیک سازی کشور توان تامین نیاز بازار داخلی را دارد. – به گزارش داخلی در سال گذشته تنها 10 درصد از تولیدات داخلی به بازارهای خارجی صادر شده است. میرزایی گفت: در سال گذشته 8 میلیون و 500 هزار حلقه تایر خودرو سواری در کشور تولید شد،
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020617243194277888/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری