تمسخر شدید گوینده تلویزیون برای یک شرکت خودروسازی + فیلم

گوینده با کنایه خطاب به خودروهای سایپا گفت: حالا که برق شما قطع شده، یک مدت قیمت خودرو را افزایش ندهید! این مجری با کنایه خطاب به خودروهای سایپا گفت: حالا که برق شما قطع شده، یک مدت قیمت خودرو را افزایش ندهید!
منبع خبر: اطلاعات آنلاین
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030437964288624640/%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%2B%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری