تفاهم نامه قطعه سازان و سایپا منعقد شد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65482677/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری