تغییر سقف سهمیه دوم بنزین کارت‌های سوخت

هیچ خودرویی نیست که بیش از ١٠٠٠ کیلومتر در ماه تردد داشته باشد، ضمن اینکه کارت جایگاه ها نیز وجود دارد./صدا و سیما


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64870576/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA

به گزارش گروه اقتصادی یکتا؛ مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: سقف سهمیه دوم بنزین از ٢٥٠ لیتر به ١٥٠ لیتر کاهش یافت.

 

در کارت سوخت هر فرد یک سهمیه نرخ اول ١٥٠٠ تومان و یک نرخ ٣٠٠٠ تومان که ٢٥٠ لیتر بود (سهمیه دوم) وجود داشت.

تغییر سقف سهمیه دوم بنزین کارت‌های سوخت

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری