تغییرات قیمت فینیکس Auto Manager از ابتدای سال + جدول

محصولات خودروسازان از جمله فینیکس با توجه به آمار و قیمت های روزانه کاهش چشمگیری داشته است. – قیمت مدیران خودرو طی چند ماه گذشته با نوسانات زیادی مواجه بوده است. قیمت مدیران خودرو فونیکس از ابتدای سال به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بر این اساس قیمت Phoenix FX Premium …
منبع خبر: نبض بازار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020645163848691712/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری