تصاویر/ گران قیمت ترین ماشین در حراج خودروهای خارجی توقیفی گمرک

منبع خبر: محیا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65237948/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%2F-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری