تشریح آخرین وضعیت بازار خودرو/ میلیون ها نفر خرید و فروش خودرو می کنند

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64342925/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری