ترفند جنجالی سایپا برای افزایش قیمت خودرو

سایپا با حذف یا اضافه کردن یک یا دو حرف انگلیسی بعد از نام خودروهای دارای قیمت قبلی، به بهانه اینکه این نوع خودروها توسط شورای رقابت قیمت گذاری نشده است، درخواست قیمت گذاری می کند و با افزودن یک عدد ساده، کم هزینه و کم هزینه. گزینه مجوز افزایش 10 میلیون تومانی از شورای رقابت گرفته شده است.
منبع خبر: این آدرس
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020648074591324160/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری