تراکتورهای وارداتی برای شماره گذاری باید گواهی اسقاط ارائه کنند

به گزارش سایت ایدرونیوز، مهران سالاریح افزود: بر اساس اصلاحیه قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو، رانندگان کامیون، کامیون و تریلر دارای کارت هوشمند و شرکت های حمل و نقل خود مالک (شرکت های حمل و نقل عمومی) فقط یک بار و برای همیشه یک دستگاه مجاز هستند. برای مدت 10 سال و در صورت عدم وجود گواهی اسقاط کافی می توانند 5 درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را جهت اخذ مجوز شماره گذاری به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته واریز نمایند.

وی با اشاره به اینکه از زمان صدور این قانون حدود 2000 تراکتور وارداتی از پرداخت نقدی بهره مند شده اند، گفت: در حال حاضر و با توجه به وجود تعداد کافی گواهی اسقاط، از این پس این دسته از متقاضیان باید گواهی ارائه کنند. . نا امیدی.

رئیس ناوگان نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده در خصوص تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری تراکتورهای وارداتی گفت: تا زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه جدید، برای هر تراکتور وارداتی 8 گواهی اسقاط گازوئیل لازم است. به عنوان مثال، برای هر کامیون قراضه، دو دستگاه یدک کش دارای شماره گذاری مجوز خواهند بود.

وی در خصوص قیمت اوراق گواهی اسقاط خودروهای سنگین گفت: طبق اعلام انجمن مراکز اسقاط، مبلغ هر گواهی اسقاط برای این دسته از خودروها حداکثر 55 میلیون تومان است.

به گفته سالاریا، مفاد فوق الذکر تا تصویب آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تشکیلات معتبر بوده و پس از تصویب امکان تغییر در آنها وجود دارد.

مدیر نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به برنامه این ستاد برای الکترونیکی شدن سبد عرضه و تقاضای گواهی اسقاط، گفت: پروژه ای در این زمینه در دست اجراست و پس از اتمام آن فرآیند خرید و فروش انجام می شود. شروع. مدارک آنلاین نیز لغو خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قبل از راه اندازی سرویس آنلاین، واردکنندگانی که قصد خرید گواهی سقط جنین را دارند می توانند مجوز شماره گذاری دریافت کنند، در صورت ثبت نام در سامانه nnhk.ir و طی مراحل، می توانند به سقط تایید شده و مطمئن مراجعه کنند. مراکز داخل کشور یا با انجمن صنفی برای مراکز سقط جنین تماس بگیرید.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246435/%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری