تدوین آیین نامه قانون ساماندهی خودرو

تدوین آیین نامه قانون ساماندهی خودرو
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: آیین نامه‌های قانون ساماندهی خودرو برای تغییر قوائد در زمینه افزایش کیفیت، خدمات پس از فروش و افزایش عمق ساخت داخل تدوین شده و در آستانه تقدیم به دولت است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65930650/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری