تدوین آیین نامه اجرایی واردات خودروهای برون شهری در وزارت راه و شهرسازیافندی زاده، معاون حمل ونقل وزارت راه وشهرسازی با اشاره به دستور کار این وزارتخانه برای نوسازی ناوگان، از تدوین آیین نامه اجرایی واردات خودروهای برون شهری خبر داد. – به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان گفت: در راستای توسعه …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020313679552778240/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری