تداوم تورم منفی خرید خودرو در مرداد ماهبراساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خرید وسایل نقلیه در بازار خودرو برای مرداد 1.7- بود که بدین ترتیب برای چهارمین ماه متوالی منفی شد. – به گزارش کارآفرین نیوز بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خرید …
منبع خبر: کارآفرین نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020618016856643584/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری