تحویل کدام محصولات ایران خودرو به 1403 موکول شد؟ / ظرفیت کدام خودروها برای امسال خالی است؟

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020264478567176192/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D8%9F-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری