تامین ۳۰ درصدی نیاز بازار به لاستیک خودرو‌های سنگین توسط تولیدکنندگان

 حمیدرضا عبدالمالکی عضو انجمن صنعت تایر ایران می گوید:  تولیدکنندگان داخلی ۳۰ درصد نیاز بازار به لاستیک خودروهای سنگین را تامین می کنند؛ نیاز به یک میلیون و ۴۰۰ هزار حلقه در حوزه تایر سنگین داریم که نزدیک به ۴۰۰ هزار حلقه در داخل تولید می شود.

تامین ۳۰ درصدی نیاز بازار به لاستیک خودرو‌های سنگین توسط تولیدکنندگان


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64489659/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7امسال ۷۷ درصد تورم نرخ مواد اولیه داشتیم که وزارت صمت ۳۰ درصد بیشتر افزایش نرخ نداد، پیشنهاد انجمن صنفی ۷۰ درصد افزایش بوده که موافقت با این افزایش قیمت نشده است.

عبدالمالکی گفت: مهم ترین چالش بحث قیمت گذاری دستوری است که این قیمت گذاری منجر به کاهش سود تولید کنندگان شده است. آنطور که فعالان صنف تایر می گویند در سال ۱۴۰۰ وزارت صمت بدون مشورت با این صنف‌‌, تایر را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری