تامین مالی زنجیره‌ای تخصیص را هوشمند می‌کند| ضرورت جایگزینی بیشتر اعتبار با وام نقدی

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: تلا ش‌هایی شرکت همراه اول در ماه‌های اخیر داشت، مبنی بر اینکه توزیع کالا در کشور به صورت هوشمند با طراحی یک بازار اعتبار و در اختیار داشتن کارت اعتباری خرید انجام گیرد. با این روش توزیع کالا از نظام بانکی مستقل خواهد شد. این مثال از کارهای هوشمند می‌تواند برای کاهش نیاز به نقدینگی در کشور موثر واقع شود.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، حسن حسن خانی؛ کارشناس پولی و بانکی درباره ابزارهای کاهش نیاز به نقدینگی گفت: زیر ساخت بدهی در کشور ایران فراهم است، اما زیرساخت‌های کردیت کارت (کارت اعتباری) مهیا نیست و نقدینگی هم معنای دیگری جز بدهی ندارد. بخشی از کارکردهای بازار بدهی می‌تواند به بازار اعتباری منتقل شود که در نتیجه آن نیاز به نقدینگی مردم در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه یادآور شد: نکته مورد توجه این است که در کنار بازار بدهی یک بازار اعتبار هم مانند دیگر کشورها به وجود آید. هر فردی که در این بازار رتبه بندی می‌شود، با میزان اعتبار خود میزان استفاده از بازار کردیت را مشخص خواهد کرد و نیازش را در بازار برطرف می سازد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65137363/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%26%23124%3B-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AAحسن خانی درخصوص تاثیر تامین مالی زنجیره‌ای در همین راستا تصریح کرد: طرح تامین مالی زنجیره‌ای در واقع فضای هوشمند سازی تخصیص است. به این معنا مجرای تخصیص را در زنجیره تولید هدفمند می‌کند و در این مسیر می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد، ولی مخاطب آن به طور مستقیم مردم نیستند.

وی با اشاره به ذکر نمونه‌ای بیان کرد: اولین قدم خرید یک خودرو فراهم کردن وام از بانک است که این خود به معنای افزایش نقدینگی است. درصورتیکه این اتفاق از بازار اعتبار شروع شود، به این معنا که مرجعی (بانک یا هر موسسه مالی) با هر اسمی برای شما اعتبار خرید تخصیص دهد، با کردیت کارت توانایی خرید خودرو را بدون آنکه در بازار بدهی اتفاقی روی دهد، به دست خواهید آورد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری