تاریخ ثبت نام مرحله سوم فروش در سامانه یکپارچه اعلام شد

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: تصمیم برای اعلام تاریخ ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه فروش به زودی اعلام می شود. – به گزارش ساعت 9 صبح؛ مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: مصوبه در خصوص اعلام تاریخ ثبت نام و دعوت از پرداخت ودیعه برای متقاضیان ارسال شده است. او ادامه داد:
منبع خبر: ساعت 9 صبح
رتبه خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020605311371196416/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری