تاخت و تاز خاور در مهر ماه

به گزارش صدای بورس، شرکت ایران خودرو دیزل طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ معادل ۳۵,۷۴۴,۰۹۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند.

تاخت و تاز خاور در مهر ماه

«خاور» با سرمایه ثبت شده ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۴۹,۸۴۳,۲۳۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱۹% رشد داشته است.

براساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ خاور مشخص شد؛ شرکت ایران خودرو دیزل طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ معادل ۳۵,۷۴۴,۰۹۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۳۱۶% افزایش داشته است.

منبع: کدال ۳۶۰


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65448392/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری