تاثیر دو خبر خوش سایپا بر بازار خودرو| ریزش قیمت ها ارزانی نیست

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020345509888534528/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%26%23124%3B-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری