بیشترین حجم معاملات مربوط به کدام گروه های بورسی بود؟

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011216052254957568/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری