بگذار صاحب خانه های خالی گوش کنند!

در سال گذشته، حدود 28 مالیات بر ثروت شامل مالیات بر ارث، مالیات های جانبی، انتقال سرقفلی، سهام، املاک و همچنین حق تمبر اوراق بهادار، – سال گذشته، حدود 28 مالیات بر ثروت شامل مالیات بر ارث، مالیات های جانبی انتقال سرقفلی، سهام، واقعی دارایی و همچنین حق …
منبع خبر: جار نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030117761478014976/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری