بورس هفته را با رونق آغاز کرد

در این بازار بیش از 389 هزار معامله در بازار سرمایه به ارزش 74 هزار و 190 میلیارد ریال و نمادهای پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، صنعت پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت تهران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ایران انجام شد. مخابرات و توسعه نفت و گاز فارس بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس داشتند.

امروز یکشنبه شاخص بورس با افزایش 127 واحدی به 26545 واحد رسید.

بیش از 213 هزار معامله به ارزش 67.16 میلیارد ریال از جمله پتروشیمی رامز تندجویان، پالایش نفت لاوان، فرپور ایران، بانک دی، پلیمر آریاسول، فولاد هرمزگان جنوب و توسعه و توسعه کرمان در این بازار انجام شد. تحریم بیشترین تأثیر را داشت، زیرا شاخص فرابورس را داشت.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246048/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری