بنزین امسال گران نخواهد شد

این روزها بنزین به سوژه داغ اخبار کشور تبدیل شده است. برخی کارشناسان از ارزان بودن آن و قاچاق آن به کشورهای همسایه صحبت می کنند و بسیاری دیگر معتقدند با توجه به درآمد سرانه مردم ایران و نرخ تورم، قیمت بنزین در کشور ارزان نیست.

هادی بجینگاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری را رد کرد و گفت: به مردم اطمینان می دهم که در سال 1402 افزایش قیمت بنزین وجود ندارد. بودجه، بنابراین قیمت بنزین امسال قطعاً گران نخواهد بود.»

بخش هایی از مصاحبه بجینگاد را در ادامه می خوانید. یکی از اعضای سازمان انرژی در این خصوص گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین برای سال آینده در بودجه 1403 تصمیم خواهیم گرفت و این تصمیم اسفند ماه آینده نیز اتخاذ خواهد شد.

وقتی پالایشگاه جدید ساخته نمی شود و بنزین ارزان می شود، اختلاف در مصرف ایجاد می شود، زیرا سوخت یا قاچاق است یا در غیر از مصرف سوخت لحاظ می شود. مثلاً می توان بنزین را به هیدروکربن های دیگر اضافه کرد، البته فعلاً در کشور این کار را می کنند و قطعات هیدروکربنی را به افغانستان صادر می کنند یا آن را با چیز دیگری ترکیب می کنند و نقطه تبخیر و چگالی آن را تغییر می دهند و به محصول دیگری تبدیل می شود. بعد ادعا می کنند که خودشان تولید کرده اند. در حالی که می دانیم آنها از آن سوء استفاده کردند و در واحدهای دیگر از آن استفاده می کنند.

البته تعیین قیمت بنزین باید یک تصمیم جامع باشد. بخشی از مشکل مصرف بالای بنزین مربوط به قیمت پایین آن، بخشی به کاهش مصرف، بخشی دیگر مربوط به تولید پالایشگاهی و بخشی دیگر مربوط به بحث های غیر قیمتی و سیاست های اداری است. همه این موارد دست به دست هم می دهند.

در جامعه 60 تا 70 درصد مردم از این بنزین استفاده می کنند. برخی بیشتر و برخی کمتر استفاده می کنند. برای کسانی که کمتر مصرف می کنند باید یک ایده داشته باشیم و برای کسانی که بیشتر مصرف می کنند برنامه دیگری بیندیشیم.

طبیعتاً باید همه این عناصر را در قالب بسته در نظر بگیریم. اگر دولت قیمت ها را کاهش یا افزایش دهد، این امر با چالش هایی همراه خواهد بود. باید به آسیب ها و چالش ها فکر کنیم. وی افزود: مجتمع پتروشیمی که گاز را با قیمت مناسب دریافت می کند و کالا تولید می کند نیز باید رفتار خود را تغییر دهد اما این اتفاق نمی افتد و این یکی از آسیب هاست.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246003/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری